Akademisk grundkurs

Inledning

Jag anser att vi inom akademia ibland har en förväntansnivå på att studenter har ett antal baskunskaper med sig i sina studier, som de ibland inte alltid har. Vi förväntar oss att studenter ska kunna arbeta med våra uppgifter, skriva rapporter, presentera och så vidare, men vi ger inte alltid bra föreläsningar och konkreta råd kring hur detta ska ske.

För att underlätta för dig som student, oavsett vilken nivå du läser på, så har jag skapat ett antal föreläsningar online. Dessa är lämpliga för dig som läser på en akademisk nivå, vare sig du är ny student eller om du har läst ett tag. Dessa föreläsningar är mer eller mindre identiska med de jag håller för mina studenter, huvudsakligen andra året, men det jag går igenom är användbart oavsett vilket ämne, kurs eller utbildning du läser. Det kan också vara klokt att repetera dessa föreläsningar längre fram i dina studier allteftersom din utbildning går framåt, de är kompakta med mycket kunskap i varje föreläsning.

En smart strategi kan vara att spendera någon dag innan du börjar på din utbildning med att gå igenom dessa. Det är dock mycket material i varje föreläsning, så att gå igenom alla på en och samma dag kan kanske bli lite mycket. Ge dem lite tid att sjunka in för bästa resultat, och kom ihåg att repetition är kunskapens moder.

Notera dock att de råd och riktlinjer jag ger inte nödvändigtvis stämmer exakt med just den utbildning du läser, så se till att kolla av dessa med din handledare/lärare.

Om du tycker att materialet är användbart, så sprid gärna vidare denna länk till andra!

http://akademiskgrundkurs.nohlberg.com

Om du har kommentarer eller önskemål om andra ämnen som jag borde ta upp här, hör gärna av dig.

Är du lärare eller personal och använder dessa i din utbildning/ditt jobb så vill jag gärna att du hör av dig om var du använder dem, det är sådant jag tycker är kul att veta!

Arbete med akademiska uppgifter

Med största sannolikhet kommer akademiska uppgifter av olika slag vara det första du arbetar med. Denna föreläsning ger en genomgång med generella råd och tips som är användbara oavsett vilken kurs du läser.

Att skriva vetenskapliga rapporter

Så småningom kommer du börja skriva vetenskapliga rapporter. Detta sker i många fall redan första året, men ofta skrivs första större rapporten andra året. Denna föreläsning ger generella råd och tips på struktur, genomförande etc. som är användbara på alla nivåer. Jag talar också om vad som ska finnas var i rapporten, vilket ofta är mer komplext än man kan tro.

Opponering

Inom akademia är vi väldigt förtjusta i att ha opponeringar. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som student att reflektera över ditt eget arbete och vad du har lärt dig, genom att läsa igenom någon annans arbete. Ibland kastas man lite in i opponeringsprocessen utan att riktigt veta vad det handlar om , vad som är viktigt att fokusera på och hur det hela genomförs. Detta förklarar jag i denna föreläsning, som också är den första delen i en en längre föreläsning som också handlar om presentationsteknik (kommer nedan).

Presentationsteknik

Med stor sannolikhet kommer du behöva presentera under dina studier, antingen i grupp eller ensam. Akademiska presentationer är en något speciell aktivitet, eftersom det ofta är oklart vad som är ett gynnsamt utfall. Många studenter tycker att det är jobbigt att presentera, både svårt att göra en bra presentation, och nervöst att genomföra den. I denna presentation så förklarar jag vad jag anser är en bra presentation i akademisk kontext, hur en presentation förbereds, ett antal tips och råd samt lite exempel. Denna föreläsning ger dock generella tumregler och tips som fungerar precis lika bra för vilken sorts presentation du än ska göra.

Presentation Technique in English

Referenshantering – Harvardsystemet

I nästan allt akademiskt skrivande krävs det att du använder referenser. För att strukturera upp detta finns det ett antal olika referenshanteringssystem. Det kanske vanligast är det så kallade Harvardsystemet. I denna föreläsning går jag igenom varför vi använder referenshanteringssystem, lite om vad skillnaderna är mellan de olika systemen och en grundläggande genomgång av hur Harvardsystemet (enligt den så kallade APA-standarden) fungerar. Här är det extra noga att du kollar upp vilket system, och vilken variant, din lärare vill att du skriver i.

Plagiat och fusk

Det är inte bara avsiktligt fusk som kan tolkas som fusk; det finns även en del inte helt självklara saker som kan räknas som fusk. Exempelvis att du kan plagiera dig själv. I denna korta presentation talar jag om vad fusk och plagiat är, lite olika taktiker för att undvika att omedvetet fuska eller plagiera, och vad konsekvenserna blir vid fusk och plagiat. Viktig föreläsning för alla som deltar i akademisk utbildning!

What an examiner looks for

This lecture is a somewhat personal reflection on what I look for as an examiner, and especially some good advice on how to work with your thesis project. Based on being involved in way over 100 thesises at Bachelor and Master levels, in many different subjects, and in a couple of different countries.

Avslutande kommentarer

Kom ihåg att detta är mina personliga erfarenheter, tips och råd. De är inte anpassade inför din specifika utbildning, men den överväldigande största delen av informationen är användbar oavsett vad du läser. Om du har nytta av föreläsningarna får du gärna kontakta mig, det är roligt att få feedback!

Lycka till i dina studier!

/Marcus Nohlberg

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: