Kort om terrorism, statistik, och “europols statistik om terrordåd” etc…

December 13, 2010 at 23:25 16 comments

Det cirkulerar runt lite statistik från “Europol” på Facebook där man anger att andelen muslimska terrordåd i Europa skulle vara 0,4 %, måhända för att på något vis dämpa eventuella anti-muslimska rörelser som en reaktion på helgens tragiska terrordåd:

Terrordåd i Europa 2006-2009 enligt Europol:
Totalt antal: 1770
Islamic: 6 (0.34%)
Right Wing Ethno-Nationalist and Separatist: 1596 (90.17%)
Left Wing: 106 (5.99%)
…Other/Not Specified: 62 (3.50%)

Jag vet inte riktigt hur “Europol” har räknat bland sina siffror, men lite statistikundersökning hos “The Worldwide Incidents Tracking System” ger en radikalt annorlunda bild som kan vara intressant att lyfta fram. Först en kort förklaring om vad WITS är:

“The Worldwide Incidents Tracking System is the National Counterterrorism Center’s database of terrorist incidents.

According to NCTC definition, terrorism occurs when groups or individuals acting on political motivation deliberately or recklessly attack civilians/non-combatants or their property and the attack does not fall into another special category of political violence, such as crime, rioting, or tribal violence”

Här är det solklart att de täcker en ganska bred definition av vad som skulle kunna räknas som terrordåd, men samtidigt någon som jag tror många skulle hålla med om. Det är också en statlig databas, vilket torde skänka en viss legitimitet över det hela. Jag säger inte att dessa är en absolut, opartisk, sanning, men det är i alla fall en synnerligen intressant datakälla.

En enkel sökning i deras databas som omfattar 71,327 incidenter över gärningsmannakarakteristik ger nedanstående tabell:

Här framträder en intressant bild. Globalt står då vad som kan räknas som muslimsk terror för 17835 attacker under perioden (dvs ungefär 25 % av den totala terroraktiviteten). Samtidigt står de för 139037 offer (34 % av alla som drabbats av terrorister). Offer här är alltså personer som dödats, skadats eller kidnappats. Givetvis påverkas oerhört många mer. Nu ska man också vara på det klara med att det finns VÄLDIGA poster här med icke-religiöst tillskrivna dåd (36058 dåd och 145248 offer tillhör gruppen “Unknown”) så det finns av naturliga skäl en stor osäkerhet här. Att muslimska terrorister skulle stå för några hundradelar av alla terrordåd som utförs i världen är i alla fall inte sant. Jag har faktiskt spenderat lite tid med att läsa om de terrordåd som skett under perioden, och en av de mest framträdande faktorerna är dock att det är en period som varit, vad gäller terrordåd, ganska lugn i Europa.

Om inte annat så är alltså tidsperioden i Facebookmeddelandet bekvämt vald, eftersom man då elegant utelämnar det stora terrordådet i London (7/7 05) som kostade 56 människoliv liksom de mycket obehagliga bombningarna i Madrid 2004, som också utfördes av islamiska extremister (191 döda). Samtidigt väljer man i den angivna statistiken att fokusera på absoluta antal terrordåd, inte dess relativa effekt. Det är ett väldigt bekvämt sätt att resonera (som jag försökt undvika ovan genom att redovisa antal offer enligt statistiken).

Ett annat sätt att uttrycka sig skulle vara att nämna att bland de 10 största (i antal döda) terrordåden i modern tid så ligger muslimska extremister bakom minst sex, och är misstänkta för det sjunde. En intressant kontrast mot “Europol” siffrorna är ju att högerextrema aktivister knappt existerar i den globala statistiken, men de nämns först inom “Right Wing Ethno-Nationalist and Separatist”. En ganska bizarr gruppering, då högerextrema står för ungefär 1 / 10 000 del av den globala sammanlagda mängden dåd och 1 / 33582 av de totala offren. Att jämföra med sekulära/politiska/anarkister som står för 16458 dåd och 103 209 offer (1/4 av de totala offren). Om alltså högerextrema ens skulle finnas med i den statistiken borde de definitivt inte nämnas först, av rent kommunikativa skäl. Nu särredovisas inte vänsterextrema aktivister i WITS statistik, men vänsterextrema är, om jag nu bollar lite med siffrorna, tio gånger mer aktiva i bara Europa, än vad högerextrema är i världen. Här skulle man lätt kunna föra ett resonemang kring att högerextrema är helt ofarliga och harmlösa, eftersom de bara står för 0,0001 % av alla terrordåd, globalt. Så, räck upp en hand nu alla som tycker att högerextrema rörelser är helt ofarliga och harmlösa? Ingen? Föga överraskande. Statistik är ett lurigt redskap i dessa sammanhang, och ska användas med försiktighet och förnuft.

Vad vill jag nu säga med detta inlägg? Nej, jag är vill inte slänga bensin på någon allmän hets mot muslimer. Givetsvis så är inte alla muslimer terrorister, den totalt överväldigande delen av alla muslimer är inte det minsta terrorbenägna etc. etc. Men när man börjar tala om terrordåd och etnicitet är det viktigt att dels ha en historisk utblick, dels ha lite respekt för de händelser som faktiskt har skett även på nära plats, i vår nära historia.

Precis lika illa som det är att försöka spä på motsättningar är det att försöka skyla över fakta och statistik. Det är också relevant att sätta lite siffror på det hela. Det har alltså blivit 402 989 offer globalt under de senaste sex åren i terrordåd. Oturligt nog så har alltså Sverige inkluderats i dessa siffror. Vi ska känna en ödmjukhet inför den utmaning vi alla har att kommunicera med alla som  har radikala och våldsförhärligande ideal, oavsett vilken ideologi, religion eller politik de har i grunden. Vi ska spendera tid i samtal, men också vara orubbligt fasta i vårt motstånd. Men vi kan bara adressera detta tillsammans.

En uppdatering efter några kloka kommentarer. Jag borde såklart ha länkat till Europol-rapporten. Jag vill också påpeka att jag inte dömer ut Europol, som med stor säkerhet är synnerligen kompetenta personer, eller har trott att rapporten inte existerat. Vad jag dömer ut är det okritiska återberättandet av lösryckta siffror som sägs komma från Europol. Daniel Fairchild har gjort en klok sammanställning, där han visar att siffrorna inte ens stämmer med Europols. Någon har behandlat siffrorna i facebookmeddelandet på ett ganska oärligt sätt. Nu gör dock inte detta att den islamska terrorismen ökar, tvärt om minskar den. Dock ska man komma ihåg att dels har perioden valts på ett sätt som sannerligen gynnar statistiken, dels är det i sak meningslöst att diskutera antal terrordåd om inte antal offer räknas med, eftersom terrordåd är en ganska bred terminologi. Att läsa Europols rapport är att se att Spanien och Frankrike, med starka inhemska terrorrörselser och separatister, totalt dominerar statistiken för Europa. Samtidigt påpekar Europol med all önskvärd tydlighet att den Islamistiska extremismen fortfarande är ett stort hot i Europa.

“In spite of the fact that only one attack was committed in the EU, Islamist terrorists still aim to cause mass casualties…”

Rörande kommentaren från MissMian angående om man kan se vilket land som drabbats, så ja, det kan man absolut. Och det är helt rätt att den absoluta majoriteten sker i konfliktzoner. Jag är lite kluven till konceptet att fokusera för mycket på detta dock. Med den logiken kan man, när man har så oerhört få datapunkter som i fallet Sverige lätt ledas till att dra knepiga slutsatser. Som att 100 % av all terrorism i Sverige är islamistisk och att andra hot saknas.

För den som vill se en bild över var terrordåd sker, har jag lagt upp en bild här.

Även kommentaren kring vad som räknas som terrorism är jag böjd att se som ett problem. Uppenbarligen påverkas det av vem som utför det. Jag har svårt att se att terrorister alls ser sig själva som just terrorister, snarare ser de sig som frihetskämpar etc. Att dra in USA/Israel och imperialism etc. gör dock diskussion nästan omöjlig.

Marcus påpekar helt korrekt och klokt att jag blandat ihop terminologin något i texten ovan, vilket jag nu har redigerat. Tack.

Så, vad vi ser är att terrorismen är ett globalt fenomen. Det är oerhört mycket större än enstaka fanatiker, men det är en aning oärligt (och farligt) att enbart fokusera på vad som sker på nära håll. Att räkna antal incidenter och inte jämföra med antal offer är också lurigt. Och, ja, att blint lita på redigerade siffror som kommer från “någon på facebook” är inte rätt väg att gå. Det är värt att sätta sig in lite i frågan, om man nu har en agenda med de siffror man glatt och okritiskt citerar.

Personligen tror jag dock att det är en farlig väg att först börja se på vilken grupp terroristen hör till, och sedan fundera på varför. Det är knappast en produktiv väg. Det är viktigare att fokusera på varför folk, oavsett vilken bakgrund de har, börjar tycka att det är klokt och bra att döda och svårt skada oskyldiga.

Entry filed under: In Swedish, Media, Personal, Security. Tags: .

Tankar om valet Nu börjar även Sverige få terror-rädsla och satsa på skydd där vi behöver det minst

16 Comments Add your own

 • 1. MissMian  |  December 14, 2010 at 10:23

  Hej. Visst är det spännande med statistik? Man kan vända och vrida siffror och undersökningar så att de speglar precis det man vill. Så är det ju. Jag förringar inte på något sätt att det finns problem med terroristdåd och mycket handlar ju också om hur man definierar dem. I Israel heter det att det är terroristdåd när muslimerna bombar men när judarna skjuter med raketer mot Palestina är det helt plötsligt krigssituation? Europol källan som du lite föraktfullt sätter inom citattexken är en ganska intressant rapport som tar upp läget i Europa de senaste åren och för min del känns det ganska relevant att veta hur det varit i mitt närområde och inom aktuell tid så att bara förkasta den rapporten är lika fel och missvisande som att utgå från enbart den undersökning du har som källa. Din källa talar inte om var i världen de största dåden är och min misstanke är att de stora siffrorna handlar om krigsdrabbade områden. Eller?
  Om du är intresserad av att läsa den rapport som du inte verkar tro finns har du länken här: http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2010.pdf

  Reply
 • 2. Daniel Fairchild  |  December 14, 2010 at 10:25

  Hi, I’m from Denmark and the piece of dishonest number representation your post starts with showed up on a friends facebook page yesterday.

  I’ve corrected the numbers from the original EUROPOL reports:
  Total: 1814 (100%)
  Islamist: 4 (0,22%)
  Seperatis: 1590 (87,65%)
  Left-Wing: 144 (7,94%)
  Right-Wing: 6 (0,33%)
  Single-issue: 8 (0,44%)
  Other/Not Specified: 62 (3,42%)

  Feel free to double check my sources and calculations in this google documents spreadsheet: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AklCbG3ELqLNdE5FSFdXejltazVkdlNURjVUa2NNWkE&hl=da#gid=0

  I’ve also written more on this here:
  http://blog.fairchild.dk/2010/12/building-political-lies-with-dishonest-summaries/

  Btw. “National” doesn’t really boost credibility if the backing country in question is a country like Iran (or the US from my point of view). Besides, I assume that the numbers from the statistics you refer to covers war zones like Afghanistan and Iraq which is something we well off, fat, lazy and comfortable westeners don’t tend to care too much about. Disturbance in the Christmas shopping near to home is a completely different matter it seems!

  I’m not saying that the Europol statistics are super-duper and free of bias, just that some moron has manipulated them in his summary in a way that was totally uncalled for.

  best regards
  Daniel

  Reply
 • 4. Marcus Resell  |  December 14, 2010 at 13:19

  Intressant inlägg, men jag tror snarare victims representerar totala folkmassan som påverkats av attentaten snarare än antalet döda.
  Eller?
  Men håller med om att den statistik som så ofta lyfts fram knappast känns trovärdig…

  Reply
 • 5. joel  |  December 15, 2010 at 08:01

  Marcus: “jag tror snarare victims representerar totala folkmassan som påverkats av attentaten snarare än antalet döda”

  Du har inte funderat lite över det märkliga sammanträffandet, att om man adderar kolumnerna “Dead”, “Wounded” och “Hostage”, så får du antalet “Victims”?

  Reply
 • 6. nohlberg  |  December 15, 2010 at 11:51

  Jag har adresserat några kommentarer genom att ändra i texten.

  @Joel: Victims (eller offer, som jag använder i texten) är summan döda, skadade eller kidnappade. Det är helt rätt. Jag har förtydligat detta i texten. Noterbart är dock att det såklart är mångdubbelt mer som påverkas indirekt, via att anhöriga skadas, infrastruktur slås ut, ändrade rutiner, skräck, oro etc.

  Reply
 • 7. Daniel Sörenby  |  December 15, 2010 at 14:42

  Det blir än väldigt skev bild av Terrorism när man inte tar med all krigsdata där dessa Terror handlingar genomförts!

  Då en bomb av fosfor från en nation som träffar Civil befolkningen i Palestina inte är klassad som Terrorism eller om man tittar på den 1000000 civila som fått sätta livet till under kriget i Irak så problemet är ganska mycket djupare om man nu skall titta på all typ av terrorism efter som statlig terrorism inte är inräknad!

  Mitt problem är och har hela tiden varit att använda rädsla för att styra nationen, då får man en “dum stat” som USA!

  Reply
 • 8. NedK  |  January 16, 2011 at 15:43

  @MissMian | December 14, 2010 at 10:23 – Raketer från Israel mot exempelvis Gaza ÄR en krigshandling, det är inte terrorism. Enligt definitionen, sen kan man diskutera.

  Men du borde istället för staten Israels raketer nämnt extrema judiska bosättare som går in i en moské och skjuter ihjäl folk mitt under bönen. Jag undrar om det i medierna har definierats som terrorism.

  Som författaren till detta blogginlägg säger, definitionen av terrorism är ganska vid och det gäller också att räkna offren. Även om man skulle göra det är majoriteten av offren för den islamistiska terrorn andra muslimer i “oroliga” muslimska länder, som Somalia, Irak, Afghanistan, alltså i länder där det pågår krig och/eller en maktkamp mellan flera grupperingar och etniska grupper.

  Bortsett från bombningarna i London och Madrid för några år sedan, har Europa blivit skonat från islamistisk terrorism. Och glöm inte att Spanien efter terrordådet i Madrid lämnade Irak och därmed var hotbilden mot Spanien borta. Tyvärr krävdes det något hundratal oskyldiga offer för den spanska regeringen att erkänna att det var fel att kriga i Irak, samt att kriget där bara utsatte spanska medborgare för fara. Det ÄR så enkelt. Till och med bin Laden har sagt att kriget inte handlar om att de hatar frihet och demokrati, eftersom de i så fall skulle attackera Sverige också. När det gäller “stockholmsbombaren”, han må ha varit utomlands och lärt sig lite om hur man kan utföra en terrorbombning, men än så länge pekar ingenting på att han hade några medhjälpare. Vilket är tydligt med den dåliga kvalitén på hans sprängmedel, som inte ens han genast dog av.

  Han var en individ fjärmad från det här samhället, som kände ett behov av revolt. Det är den psykologiska aspekten på “revolt” som vi bör tänka på. Samma sak gäller dem som stödjer Sverigedemokraterna och dem som har ännu värre, mer fientlig och exkluderande människosyn. De känner för revolt mot det etablerade västerländska samhället. Det var enklare förr, under kalla kriget, då “vänstern” kämpade mot kapitalet, som var dåtidens revolt mot samhället.

  Reply
 • 9. nohlberg  |  January 17, 2011 at 10:55

  @NedK Du säger många kloka saker, men jag anser inte att det någonsin är relevant att tillåta terrorister sätta agendan. Även om nu kriget i Irak skulle vara “ont” (och jag säger inte att det är det) så är det fullständigt orimligt att ta den diskussionen genom att döda hundratals oskyldiga. Givetsvis finns det ett systemfel i diskussionen, givet att man kan argumentera för att de civila som dödas i Irak inte bedöms vara lika hemska som de som dödas i Spanien, men det finns såklart en skillnad. En viktig sådan är FN-sanktion.

  Vad gäller den Stockholmssbombaren är det noga att påpeka att vi inte vet ännu om han agerade ensam. Det finns indikationer på att han inte gjorde det. Vi vet helt enkelt inte. Han tycks dock i alla fall haft ett visst stöd av sin fru, eftersom hon la ut filmerna på youtube.

  Jag är synnerligen tveksam över ditt resonemang att jämföra anhängare av Sverigedemokraterna, på något sätt, med självmordsbombande extremfundamentalister. Den Sverigedemokratiska “revolutionen” är nog inte i närheten av så djupgående som den extrema islamistiska, men jag håller med om ditt resonemang kring vikten av att analysera och resonera kring “revolten”. Dagens samhälle har inte samma revoltgrupperingar som fanns förr. Det finns ju faktiskt indikationer på att vissa lämnar den högerextrema rörelsen (som för en tynande tillvaro) och istället knyter sig till den extrema islamistiska. Ett spännande åsiktsbyte som indikerar en ganska stor brist i urvalet av extrema organisationer.

  @Daniel Krigsdata tas inte med eftersom krig, definitionsmässigt, inte är terrorism. Det kan tyckas vara orättvist, absolut, men nu är det en etablerad definition.

  Reply
 • 11. Johan A  |  June 27, 2011 at 22:49

  Intressant inlägg och håller med i det mesta.

  Du skriver däremot
  “Personligen tror jag dock att det är en farlig väg att först börja se på vilken grupp terroristen hör till, och sedan fundera på varför. Det är knappast en produktiv väg. Det är viktigare att fokusera på varför folk, oavsett vilken bakgrund de har, börjar tycka att det är klokt och bra att döda och svårt skada oskyldiga.”

  Jag tror att det blir en mindre produktiv väg att inte börja se på vilken grupp terroristen tillhör. Aspekter inom det “kulturella” och “levnadsförhållanden” som finns inom vissa grupper, är något som jag tror måste börja ses på, och ha respekt för.
  Att bara se till vilken bakgrund de har kan nog göra att man kommer en bit på vägen, men för att komma ännu längre så är alla områden viktiga att se till.

  Reply
 • 12. Tror jag blir irriterad «  |  July 24, 2011 at 11:28

  […] *statestik […]

  Reply
 • 13. Kampen fortsätter i Syrien – DN.SE «  |  July 24, 2011 at 12:42

  […] *statestik […]

  Reply
 • […] Men den sidans galningar är precis lika benägna att skruva och förvanska budskapen till något som ursäktar våldsamma illdåd. De är dessutom till antaletmånga fler och har många fler liv på sitt samvete. […]

  Reply
 • 15. >The attacks in Norway: Useful links | NY MORAL  |  November 28, 2012 at 12:19

  […] to do so everytime there’s a terror attack) may be misleading. Read a discussion about that right here. (in […]

  Reply
 • 16. pet69  |  March 28, 2016 at 23:05

  Reblogged this on pet69.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


RSS My twitter updates

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Subscribe to my blog using RSS

Categories

RSS Things I recommend reading now

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Right now:

http://www.google.com/reader/shared/06955654654748484932
December 2010
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: